Medlemsbetingelser

Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark
c/o
Tonny Læbel
Brunbjergvej 300 st. mf.
6200 Aabenraa
CVR: 39664933

Generelt

Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark stiller i forbindelse med tegning af medlemskab et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på fhhd.dk i form af adgang til lukkede dele af hjemmesiden. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark.

Derudover sælges billetter til events i regi af foreningen.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Ved registrering accepterer medlemmet at overholde foreningens vedtægter.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Betaling

Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark modtager online betalinger med Visa, Mastercard, mf.

Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark’s ydelser er ikke momsbelagte.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: DKK – Danske kroner

Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder dine data er sikret og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Betaling af medlemskab

Betaling af medlemskab skal ske i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden. Gebyret fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Betaling for medlemskab sker forud og gælder for et år ad gangen. Beløbet trækkes automatisk ved indmeldelse og herefter årligt.

Brugeren skal udføre betalingen for medlemskabet via de af Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for medlemskabet. Ændringen skal meddeles til medlemmet senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af medlemskab

Opsigelse af medlemskab skal ske senest 30 dage inden udgang af betalings-perioden. For at opsige sin aftale skal man kontakte Foreningen for hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark via info@fhhd.dk

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på tegning af medlemskab. Medlemskabet kan opsiges som angivet under “Opsigelse af medlemskab”.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby www.forbrug.dk

Ved klage skal vores email adresse angives: info@fhhd.dk samt hjemmesiden du har købt varen/ydelsen på.